BIBLIOGRAFI (udvalgt litteratur)
1913
1918


1919


1920

1921

1923
1924

1925

1929
1930

1932

1934

1935

1936

L9371940

1941

1943
1944


1946195019521954


1955
1956
1956

1975

1979


1983


1987
1990


7.3.
8.12.


14.1.

15.1.

17.1.19.1.

27.9.


4.10.31.3

4.7.


28.6.


8.12.17.1.

17.1.
17.1.
23.1.
24.1.
26.1.7.4.


11.4.


23.5.

2.2

25.7.

18.1.
19.1.
24.1.
25.1.
18.2.20.10


Politiken. Kronik
Aarhuus Stiftstidende. Artikel
omJ.B.'s figurer v/ Ernst Gold-
schmidt.
Berlingske Tidende. Om J .B.
og Giersing - udstillingen.
Politiken. Om J .B. og Giersing-
udstillingen.
Hver 8. Dag. Interview med
Giersing,J.B., Oxenvad og Carl
Nielsen om projektet på Den
frie.
Hovedstaden. OmJ.B. og
Giersing.
Tidens tegn. Om en udstilling
af haveskulpturer på Bygdø,
bl.a. af Bjerg.
Aftenposten. Om samme ud-
stilling.
Kunst og Kultur. Victor P.
Christensen, p. 214-215.
Politiken. Portrætartikel om
J.C.B.
Politiken. Kronik af J ens Thiis
om den danske kunst på Gote-
borg-udstillingen.
Kunstog Kultur, Dyre Vraa,
p. 152-154.
Ord och Bild, Johannes Kragh,
p. 102-103.
Leo Swane omJ.B.sjerichau-
statue til Glyptoteket.
Samleren, aug. p.149-1S0. Om
J.B.
Samleren, aug. p. 1S1-1S2.j.B.
om Michelangelos Slaver.
Samleren,jan. Kaj Borchse-
nius, p. 7-9.
Sigurd Schultz: Nyere dansk
billedhuggerkunst fra Niels Skov-
gaard til J ais Nielsen, Kbhvn.
Ord och Bild, p. 416,j ohannes
Kragh.
Leo Swane:Johannes Bjerg,
Kbhvn.
Politiken. j .B. fortæller om sin
kunst.
Tilskueren I, p. 160, afS.E.
Rasmussen.
Politiken. OmJ.B.'s og Kræsten
Iversens SO-årsdage.
Berlingske Aftenavis. Samme
Kolding Folkeblad
Dagens Nyheder
Demokraten, Aarhus
Aarhuus Stiftstidende
Samleren, februar, p. 21-38.
Artikel af ArnolffThomsen og
hilsner fra kolleger og venner.
Tilskueren, nov. p. 309-31S.
j.B. »Om at skabe et portræt.
Uge journalen nr. S, p. 6-7.
Billeder fraj .B.'s atelier.
Kunstrevy, p. 94-9S afHaavard
Rostrup.
Danmark. 2. årg. nr.l, p.;15-20
af ArnolffThomsen.
B.T. Samtale medJ.B., akade-
miets nye direktør ved
johannes Allen.
jyllandsposten. »En kunstner-
skæbne«, samtale medj.B.,
akademiets nye direktør.
Politiken. Samtale med].l
»Kunsten er ikke luksus m
nødvendighed.«
Kaj Christensen: Stjernesk1
p. 46-52.J.B. om sit besøg
Rodin.
Berlinske Aftenavis. Inter
med].B. ved Fredrik Nyg;
Billedbladet nr. 30. 3 sider
billeder fra] .B.'s atelier.
B.T. ved EvaRee
Kristeligt Dagblad
Berlingske Aftenavis ved j
Socialdemokraten
Haavard Rostrup: Fra Kai
sen til de yngste i Danmarks B
huggerkunst, red. v. Thorla
Ussing, Kbhvn., p. 441-44
Nationaltidende v.] an
Zibrandtsen.
Alt for Damerne nr. 22.
Billeder fra atelieret.
Aarhuus Stiftstidende. Max
Brammer om J .B.'s
Den Svangre.
Dansk Kunst II, p. 235-237 v. Herman
Madsen.
Den frie Udstillings katalog,.
afV. Thorlacius-Ussing.
DanskKunst, Kbhvn. bind V,
p. 82-85 af Henrik Bramsen.
Dansk biografisk leksikon, Kbhvn.
BindII,p.174-176afHenrik
Bramsen.
Hans Edvard NØrregaard--
Nielsen: Dansk Kunst, Kbhvn.,
p.374-377.
Poul Harris: Friluftskunst i
Aarhus, Aarhus.
Nielsjørgen Hansen: Ringsted
Rådhus og Valdemarstatuen 1937--
1987.
Grønningen. Ny Carlsberg
Glyptotek,19.1.-4.3.1990