Abessinieren som model.

Fra et interview i B erlingske Tidende den 2. februar 1944 ved Fredrik Nygaard.

- Lad os dvæle et øjeblik ved »Abessinieren« , Deres Gennembrudsværk fra 1914. Hvor finder man saadan en Model?

- - Jeg saa ham, lyder Svaret, første Gang paa en Croquis Skole i Paris - og jeg havde det H eld at komme først. J eg tog ham straks Hjem som Model. (...) Min Model, Abessinieren kom Klokken Seks om Morgenen. Saa arbejdede jeg til Middag. (...) -

- Kunde De tale med Abessinieren?

- - Han var en Verdensmand, der talte baade Tysk, Fransk og Engelsk, og han paastod, at han var Kongesøn. Dette er rimeligt nok, for før Kong Menelik samlede Riget, var det opdelt i en Mængde smaa Fyrstedømmer. Den afrikanske Prins gik altid klædt i fin afstemt Tøj. (...)

Tegningen er udført i almindelig blyant og violet farveblyant. Figuren måler 31 ,3 cm.