Et brev til Niels Hansen Jacobsen


4 rue Huyghens
Paris 10/2-14

Kære Herr Hansen Jacobsen!

Jeg har i lange Tider villet skrive til Dem, men det er stadig væk ikke blevet til noget, da jeg, heldigvis kan jeg sige, er saa forfærdelig optaget af mit Arbejde. Men jeg har nu to Fotografier af min store Statue, jeg lige er blevet færdig med og dem vil jeg gerne sende Dem. - Desværre er de ikke rigtig gode (ret forkerte i Forholdene), men et lille Indtryk af Figuren kan De dog faa.- Den skal hugges i sort slebet Granit. Jeg har for Resten lavet saa uhyre meget i det sidste Aars Tid og gør det ogsaa nu, saa det bliver en hel Del, jeg fremkommer med til Efteraaret derhjemme i Danmark. - Sammen med nogle Malere afholder jeg nemlig en Udstilling i »Den Frie« i November Maaned. Vi har sikret os Lokalet og haaber, men tror ikke paa Sukces. - jeg allermindst. Mine Ting er efterhaanden blevet mere og mere deforme og det kan man vist ikke taale hjemme i Danmark. Der er man jo i Reglen endnu ikke kommen dertil i Billedhuggerkunst at man skulpterer, men modellerer for det meste.

De er en af de meget faa, jeg glæder mig til at vise mine Ting. Jeg føler mig forøvrigt ikke trukket hjemefter, det hele er der saa andenhaands synes jeg. Folk kommer herned eller andre steder hen som Turister og arbejder hjemme paa deres overfladiske Turistlærdom.

Jeg synes en Udtalelse Kai Nielsen kom med forleden Dag er meget betegnende - han gjorde en norsk Malers Ord til sit, at man F...... h.... maa her ned en Gang hvert eller hvert andet Aar for ikke at ligge I de gamle Lagner men stadig faa fat I de nye, der fremkom her nede - De ville ikke køres bag af Dandsen, ikke gøres umoderne. Jeg synes det er en ret letkøbt Renlighed, synes det er adskilligt gavnligere selv at være med til at væve, blege, vaske, og stryge den Renlighed, man skal ligge i. Ja, jeg synes jo nok, at denne Renlighed maa og skal blive ens egen Natur.

Jeg synes der er en pragtfuld Blomstringstid for Kunsten her. Efter Impressionismens Holdningsløshed og Mangel paa Monumentalitet er der paa Impressionismens Grundlag gennem Cezanne og nu gennem de unge Kubister vokset Kunstnere frem, der forener Linie og Fladevirkning med Farveskønhed og inderlig Naturlighed paa den smukkeste Maade.
Jeg kan her nævne f.Eks. Othon Fries, Lhote, Marchand, Le Fauconnier, Maurot, Fresnaye - Og i Billedhuggerkunsten er der paa lignende Elementer vokset udemærkede Ting frem. - Flere Russere, Agero og Polakken Nadelman, Archipenko. *)

Efteraarsudstillingen hernede var efter min Mening en stor kunstnerisk Begivenhed. - Nu aabner Independentes snart. jeg udstiller der 5 Ting, deriblandt to ting i træ. Jeg tænker at komme hjem en Tur sidst i Marts Maaned for at ordne forskellige Ting, jeg haaber da at kunne hilse paa Dem og Deres Kone.

Med venlig hilsen fra Sigrid og jeg
Johannes C. Bjerg

E.S. Vil De skrive Deres Mening om Statuen, vilde jeg være Dem meget taknemmelig,særlig over en kras Kritik.

*) I brevet nævner Bjerg en stribe kunstnere, der er gået efter i E. Benezits »Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs, et graveurs. « Paris 1976.
Othon Fries - Achille-Emile-Othon Friesz 1879-1949.
Lhote - Andre Lhote 1885-1962.
Marchand -Jean Hippolyte Marchard 18831940.
le Fauconnier - Henri Victor Gabriel le Fauconnier -1946.
Maurot? Der nævnes ingen kunstner ved dette navn. Måske er det, som han ville stave Luc-Albert Moreau (1882-1948), hvis ikke han havde set navnet på tryk.
Sidstnævnte deltog også 1912 i Section d'Or udstillingen.
Fresnaye - Roger-Noel-Francois de la Fresnaye 1885-1925. Agero vides derikke noget konkret om.
Nadelman - Elie Nadelman 18851946.
Archipenko - Alexander Archipenko 1887-1964.
Når Bjerg omtaler »flere Russere« kan han bl.a. have tænkt på Jacques LiPchitz ( 1891-1973 ), der var i Paris på det tidspunkt, og måske Ossip Zadkine (1890-1967), der begyndte sine studier der i 1911.

Brevet findes i arkivet på Vejen Kunstmuseum.