Om Bjerg-Giersing Udstilling 1919


1919 arrangerede Bjerg og Harald Giersing en fælles udstilling. Herover ses et blik ind i Skulptursalen i Den frie Udstillings bygning. Fra venstre står »Studie til Hvilende Mand« 1912, »Mand med Lanse« 1912, »Rosseherre« 1914, »KvindemedSlanger« 1918, »SteJlende Hest« 1915, »Skt. Georg medDragen« 1915, »Dansen« 1918 og »Den Svangre« 1918.

"Vort Land" skrev om udstillingen (4.1.1919):

»Musik i Atelieret« , det Begreb kender vi, bl.a. fra Krøyers store Billede. Men Koncert i Forbindelse med Maleriudstilling, det er noget nyt - i hvert Fald herhjemme. I dag havde vi den Fornøjelse for første Gang at være til Fernissering og Musikfremførelse ude i »Den frie« . Billedhuggeren Johannes C. Bjerg og Maleren Harald Giersing samt Kvartetten: Thorvald Nielsen, Niels Jensen, Niels Borre og ]ohan Hye Knudsen (...). Saa vidt vi kan skønne, vil Københavnerne sikkert finde Fornøjelse i at studere Kunst paa denne ny Facon - muligt er det jo iøvrigt, at vi snart tillige bliver budt paa en lille Svingom, inden vi forlader de respektive Udstillinger - vore bildende Kunstnere har jo vist sig - paa vidt forskellige Felter - at være opfindsomme, saa der er neppe Grænser for, hvad vi kan vente os. (...).

Gustav.