....................

Til højre »Frugtsommelig Kvinde« 1912, buksbom 24 cm. Til venstre »Den Svangre« 1914-18, granit, 200 cm.

»(...) Den store Granit-Kvindefigur er dog i en helt anden og højere Klasse. Den er gennemreligiøs, det er i Grunden en Gudindestatue, Kvinden, halvtModer, halvtjomfru, men helt Kvinde i saa potenseret en Grad, at hun er blevet til en Guddom: Hero og Aphrodite i een Person. Der findes ikke i dansk Skulptur efter Thorvaldsens Tid saa god og ædel en statuekunst som den, der viser sig for os i denne gradiøse Figur, - Skade at vort Museum er saa fattigt og de Aarhus Købmænd saa rige, at dette V ærk skal finde sin Plads derovre i Stedet for her. Men saaledes er det, og det er jo i alt F ald godt, at der findes nogle, der værdsætter denne rene, mandigt-ædle K unst. «
j .K. H ovedstaden den 19.1.1919.

Den Svangre blev solgt til N.A. Pedersen, der gav den til Aarhus by. Skulpturen, der er udført i granit, blev ødelagt og står nu i en broncekopi bag rådhuset i Aarhus. Granitfiguren findes på magasin på Aarhus K unstmuseum.