Om Elskovskampen


.

»( . . ) Bjergs sammensatte, skruedrejede og graciøse Gruppe Elskovskampen - vel det ypperste Kunstværk i Danskernes opvisning af Moderne Kunst. Da jeg første Gang, for et Aars Tid siden, saa dette sindrigt sammenbyggede, udtryksfulde og formskønne Bronceværk i København, stod det klar for mig, at vi maatte gøre, hvad vi kunde, for at erhverve det for vort Nationalgalleri, til Trods for dets høje Pris.
I Mellemtiden har det danske Kunstmuseum købt Første-EksempIaret, og selvom det her udstillede Andet-Eksemplar ganske overgaar det i fin Cicelering og omhyggelig delikat Patina-behandling, maa vi nu efter den kraftige Reduktion af vort Indkøbs-Budget renoncere paa enhver Tanke om en slig Erhvervelse. Men skulde der være en Kunstven eller Mæcen, som oprigtigt er interesseret, ikke for »Futurismens« , men for virkelig »klassisk« Kunst og dertil har ti, femten Tusinde Kroner tilovers for at købe - har jeg ikke noget bedre Raad at give end at gøre et sligt Køb. Nationalgalleriets ny Sale vil med Lethed finde passende Plads for en slig Gave. Det er et Værk, som staar paa Højde med Thorvaldsens Jason og nærmer sig Gian Bolognas Sabinerindernes Rov. «
Fra Politikens kronik: »Kunsten paa Göteborg-udstillingen« , 4.7.1923 af den norske museumsdirektør Jens Thiis.

Skitse til Elskovskampen 1921-1922, støbt i bronce 46 cm.