Om Paris med æblet.»Fra 1914 er der en statuette »Paris med æblet« , en glat, hårløs mand, der med dansetrin og krummet arm byder frugten frem. Proportionerne er stærkt overdrevne, enorm bredde over bringen, meget lange arme, lang hals og meget lille hoved med kejtet hældning. Den er klart insPireret af El Grecos figurstil, hvis eksempel hy.alp de moderne i deres bestræbelser for at komme bort fra klassisk naturstudium og stilog lægge vægt på det sjælelige udtryk, smerteligt og ekstatisk. Det var i statuetten, at disse radikale stilbestræbelser g;.orde sig gældende. I de store arbejder var han mere bundet af traditionen og naturstudiet. « Ivar Bentsen *)
*
Arkitekten Ivar Bentsen ( 1876-1943) var en af Bjergs nære bekendte. I fællesskab udstillede de på Kunstnernes Efterårsudstilling 1916 et sekskantet fontæneprojekt. Da billedhuggeren samme år skulle have eget hus var det naturligvis Ivar Bentsen, der tegnede det. Den figur, som arkitekten her skriver om, blev af Bjerg givet til Niels Hansen Jacobsen. Den findes ikke på Vejen Kunstmuseum, og ingen ved i dag, hvor statuetten er.
-