Agnete og havmanden

(Agnete and the merman)

( 1941)

Back to All Statues

Previous statue..........................Next statue

1937-41 Agnete og Havmanden Fontænefigur Bronze. 220/180
Oprindelig til Svømmehal (se skitse) Omarbejdet til Århus Rådhusplads.

I skitsen et træk ned, da fig. er tænkt anbragt på bassinets kant . Ideen ødelagt, da figuren.- 4.år efter start.- må rettes op for anbringelsen mellem huse.

Århus Kommune (tTlskud fra Ny Carlsbergfonden .15,000 kr.)

Udstillet: Gips Kunstmusæet i Lund.
Den Frie udstilling. 1941 16 (fot)

fot+ IV 92,98,147,156,167,V22.VI 35, 59.