Skipper Clement
(Master Clement)
( 1931)

Back to All Statues

Previous statue.......................................Next statue

1925-31
230 cm.cm.+100 sok.H:79cm
Skipper Clement. Statue . Sokkel+Relief Bronze.
Fører af bondeoprøret for Christian II i Grevens Fejde. (1485-1536)
Yderligere tegnet udkast til sokkel. m. inskription af Johannes V. Jensen, - ikke anvendt af hensyn til N.C.Fs katolske direktør.
Foto af Axel P. Jensens mosaik.

Alverden red papismens drage
og Fyrsten bondens odel tog.
For ret jeg gjorde mig umage,
men Vreden mig med vunder slog
Brynjeklædt, m.stort sværd. Murstenssokkel med bronzerelief af middelalder- skib.
sign. bag rustningens kant : Johannes C. Bjerg
Se: Hoved og.Skitse.
Ønsket opstilling påSkovbakken, senere foran Slottet ved havnen
Ålborg by. Hobrovej (Med tilskud fra Ny Carlsbergfonden 1925.15.000 kr.)
Privat indsamling i nordjylland. N.C.F træder til med halvdelen af købesummen.Opr. Konkurrence mellem J.B. Bundgårdog Bonnesen. senere udvidet til åben k. med deltagelse også af Anne-Marie Carl Nielsen, Jens Lund, Carl Mortensen og Coht. Bundgård og J.C. vælges ud. Byen nærmest for Bundgård,men N.C.F.afgør til fordel for J.B. Ingen bestemmelse om opstillingen og ingen penge til mosaikkenJ.C. ikke glad for Hobrovej. foreslår senere en opstilling foran slottet ved havnen.Stadig dikussioner om en flytning.
Den Frie Udstilling (Gips) 1931
Oslo 19321.
Den Frie 1935 23 (Gips) 1 1956 23
Hjørring K.M. 1980-81 .nr,31. (Larsen Stevns fresker)